Over ons

Welkom bij Tirema

Tirema B.V. is reeds 15 jaar exclusief importeur van diverse rookgasafvoeren voor de Benelux.
Tirema levert alleen aan de gespecialiseerde vakhandel.
Service, prijs en kwaliteit staan bij ons centraal!
Tirema de groothandel in rookkanalen voor de gehele Benelux!


Het Bedrijf

Tirema B.V. is reeds 15 jaar exclusief importeur van diverse rookgasafvoerkanalen voor de Benelux.
Tirema B.V. levert alleen aan de gespecialiseerde vakhandel die instaat voor een correcte en veilige installatie van uw rookkanaal.
De voordelen van Tirema B.V. voor u als DEALER.

 • Tirema B.V. werkt samen met de grootste en degelijkste fabrikanten binnen Europa. In de afgelopen 15 jaar hebben wij voldoende expertise opgebouwd om u als dealer de veiligste en kwalitatief hoogwaardige producten aan te bieden.
 • Het magazijn van 1000 m² zorgt voor voldoende voorraad zodat wij uw bestelling snel en gemakkelijk kunnen uitleveren.
 • Zowel eigen als extern transport zorgen voor snelle en adequate levering
 • Doordat wij ons bedrijf nieuwe contacten onderhoud met diverse installatiebedrijven, kunnen wij inspringen op de behoefte en aanpassingen in onze materialen.
 • Tirema B.V. verkoopt een zeer uitgebreid pakket rookkgasafvoeren zoals:
  • Dubbelwandige roestvaststalen rookkanalen
  • Enkelwandige roestvaststalen rookkanalen
  • Zwart stalen kachelpijp
  • Flexibele rookkanalen
  • Blauw gegloeide rookkanalen
  • Diverse aanverwante artikelen t.b.v.rookgasafvoer
 • Door de jarenlange trouwe samenwerking met leveranciers heeft Tirema B.V. de mogelijkheid en de beste en nieuwste aan te bieden.
 • Tirema B.V. levert niet alleen onze materialen, wij bieden optimale service, adviseren en werken samen met professionele afnemers

Certificaten

Onderstaand vind u de keurmerken die op onze producten van toepassing zijn. Al onze producten beschikken over de benodigde keurings en veiligheidscertificaten. U kunt op aanvraag bij ons de originele certificaten ontvangen.

Certificaat
certificaat


Bouwbesluit en Europese CE normen betreffende kachelpijpen

De NEN 6062 is nu aangepast naar de Europese CE normen:

 • EN 1443 De algemene norm voor schoorstenen
 • EN1856-1 De norm voor metalen schoorstenen

Dit houdt dus in dat de NEN Keuringen komen te vervallen en hiervoor de CE Normen voor in de plaats komen. Deze nieuwe Europese normen gaan niet meer uit van de maximale temperatuur op het kanaal oppervlak. De fabrikant vermeldt de veilig afstand tot brandbare materialen op de pijpen en in het installatie voorschrift staat de noodzaak van wel of geen brandwerende omkokering (onze dubbelwandige kanalen dienen omkokerd te worden met brandwerende beplating).

In Nederland is de technische staat van woningen geregeld in het Bouwbesluit. Ook voor rookkanalen en kachelpijpen zijn strikte voorwaarden en eisen vastgelegd. Centraal daarin staat dat ‘een kachelpijp, een koker of een rookkanaal, bestemd voor de afvoer van rook, brandveilig moet zijn overeenkomstig NEN 6062. Deze norm geeft aan dat de buitenwand van een rookkanaal maximaal 75°C in temperatuur mag stijgen.

Wetgeving Kachelpijp en Rookkanaal

De veiligheid van gebouwen en constructies is onder meer geregeld in de (nieuwe) Woningwet (1991). Volgens deze wet (artikel 40) valt een schoorsteen onder de categorie ‘vergunningvrij bouwwerk’. Dat geldt echter alleen als geen ingrijpende veranderingen plaatsvinden aan de draagconstructie. Ook behoeft het bouwen van een schoorsteen niet meer te worden gemeld bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht (Besluit Meldingplichtige Bouwwerken). In veel gemeentes moet wel een vergunning worden aangevraagd indien men het rookkanaal langs de buitenwand van de woning laat lopen.

Wel moet een schoorsteen dus voldoen aan de technische en brandveiligheidsaspecten vastgelegd in het Bouwbesluit (1992). Het Bouwbesluit stelt onder meer eisen aan: De onbrandbaarheid van het materiaal van de stookplaats, het rookkanaal en de directe omgeving. De minimale (horizontale) afstand tussen de uitmonding van de schoorsteen en een brandgevaarlijk dak: 15 meter De minimale afstand tussen stookplaats en verticale projectie van een trap op de vloer: 1,5 meter. Deze eisen gelden landelijk.

In bijzondere situaties kan een gemeente ‘aanschrijven’ tot het aanbrengen van verbetering. De gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht heeft de bevoegdheid te controleren of aan de eisen is voldaan. Om aan de eisen van het Bouwbesluit te voldoen worden de toegepaste materialen gekeurd volgens daarvoor ontwikkelde zogenaamde NEN-normen of daaraan gelijkwaardige europese normen. In Nederland worden deze keuringen veelal verricht door TNO. Zo mag aangenomen worden dat een door TNO volgens NEN-6062 goedgekeurd ‘schoorsteensysteem’ voldoet aan alle eisen, mits opgebouwd volgens instructievoorschriften van de fabrikant.

Helaas is het bouwbesluit voor de meeste mensen onleesbaar. In praktijk betekent het bouwbesluit niets anders dan dat uw kachelpijpen aan de keuringsnormen moeten voldoen en indien nodig omkokerd moeten worden (behalve in de stookruimte). De afstand tot de omkokering wordt op de labels van de pijpen aangegeven.

Moet ik voor het installeren van een haard een bouwvergunning hebben?

Dat is een vraag die niet zonder meer met “ja” of “nee” te beantwoorden is.

U heeft in principe geen bouwvergunning nodig als er geen veranderingen worden aangebracht aan het uiterlijk van de woning of de omgeving, en de constructie niet wijzigt, en er geen sprake is van een monument of beschermd dorps- of stadsgezicht.

Het is zeker wel mogelijk dat er binnen uw gemeente toch een bouwvergunning of andere vergunning nodig is. Uw gemeente of SVG-installateur kan u daarover inlichten. Ook als u geen bouwvergunning nodig heeft, moet de installatie van een haard of kachel altijd voldoen aan de bepalingen van het bouwbesluit